Co nowego?

25.02

« powrót do aktualności

21.02.2013 Ugruntowanie zmiany w Szczecinie

Szanowni Państwo, w dniu 21 lutego 2013 r. odbyła się trzecia, finałowa konferencja w ramach realizowanego przez nas projektu w Szczecinie. Wzięli w niej udział przedstawiciele firm szkoleniowo-doradczych, przedstawiciele instytucji rynku pracy, a także przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw ze Szczecina i okolic. Przybyłych gości powitał jak zawsze właściciel firmy Teichert & Partners Psychologia i Biznes - Hubert Teichert. Agnieszka Ekman-Mazurek, koordynatorka projektów, przedstawiła cele projektu, a Paweł Roszkowski, specjalista ds. szkoleń, omówił agendę spotkania.

Część merytoryczną konferencji rozpoczęła trenerka biznesu Berenika Gocłowska  wystąpieniem „Metamorfoza czy transformacja - czyli trudne nowego początki”. Zachęciła zebranych do dyskusji, jaka jest skuteczność rewolucji a jaka ewolucji w procesach zmian. Wywiązała się żywa dyskusja na temat związku pomiędzy temperamentem lidera (menedżera) a sposobem wprowadzania zmian. Spostrzeżenia przybyłych gości były bardzo zróżnicowane.

Drugie wystąpienie „Architektura zmian - dlaczego teraz? czyli praktyczne zarządzanie zmianą” przygotował Maciej Zombirt – architekt posiadający swoje pracownie w Szczecinie i Warszawie, z pasji podróżnik. Wskazał na zmiany zachodzące w przestrzeni publicznej. Podzielił się również swoimi doświadczeniami w przechodzeniu zmiany. Wskazał na czynniki wspierające zespół podczas procesów twórczych.

Po przerwie kawowej uczestnicy konferencji podzielili się na 4-6 – osobowe grupy i otrzymali do analizy studium przypadku, opracowane przez zespół Teichert & Partners. Poprzednio uczestnicy wybierali osoby wchodzące w skład zespołu ambasadorów zmian. Na drugiej konferencji formułowaliśmy komunikaty informujące pracowników o planach wprowadzanych zmian. Finalnym zadaniem było opracowanie sposobów na utrwalenie i umocnienie zmian, które zaczęły już mieć miejsce i funkcjonować. Uczestnicy konferencji zastanawiali się również, jak należy postąpić z tzw. sabotażystami – pracownikami, którzy usilnie kwestionuja sens zmian i nie chcą się do nich przystosować. Wywiązała się bardzo intensywna dyskusja, moderowana przez Huberta Teocherta.

Uczestnicy z bardzo dużym zaciekawieniem wysłuchali ostatniego wystąpienia, które przygotował Łukasz Kowalik, szef marketingu na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Intel. „Co teraz i co dalej? Utrwalenie zmiany” – ekspert uczestniczący w całym cyklu dzielił się swoimi doświadczeniami z pracy z różnymi zespołami, i w korporacji i w małych firmach. Zachęcał do dostrzegania, doceniania i świętowania przede wszystkich małych sukcesów oraz angażowania w te działania wszystkich członków zespołu.

Ci z uczestników/czek, którzy wzięli udział w całym cyklu konferencji w ramach projektu otrzymali od firmy Intel upominki. Część merytoryczna tej konferencji trwała najdłużej spośród wszystkich.

Czwartkowe spotkanie w Multikinie w C.H. Galaxy zakończył panel towarzyski z poczęstunkiem, umożliwiający wymianę kontaktów biznesowych, jak i podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat wystąpień oraz rozmów prowadzonych we wcześniejszej części dnia.

Zdjęcia ze spotkania: http://projektkompas.pl/galeria

Projekt "Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Projekt i wykonanie: Virtual People