Konferencje

Konferencje dot. stosowania szkoleń i doradztwa w czasie zmian w przedsiębiorstwie
Tytuł konferencji Pierwszy krok do zmiany w organizacji (Konferencja I)
Zespół w obliczu zmiany (Konferencja II)
Ugruntowanie zmiany (Konferencja III)
Zakres/tematyka konferencji

Część merytoryczna konferencji będzie oparta na koncepcji wprowadzania zmian do organizacji J.P.Kottera (amerykańskiego specjalisty w zakresie problematyki zmiany).Teoria ta opiera się na 8 krokach, które zostały podzielone w następujący sposób:

KONFERENCJA I - Pierwszy krok do zmiany w organizacji
  • Uświadamianie pilności wprowadzania zmian
  • Tworzenie zespołu kierującego zmianą
KONFERENCJA II - Zespół w obliczu zmiany
  • Ustalanie odpowiedniej wizji zmiany
  • Rzetelna komunikacja jako warunek zaangażowania zespołu
KONFERENCJA III - Ugruntowanie zmiany
  • Upełnomocnienie zmiany
  • Planowanie pierwszych, małych sukcesów
  • Pokonywanie pojawiających się trudności
  • Utrwalenie zmiany
Uczestnicy W pierwszej kolejności przyjmowani będą przedstawiciele firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z województwa zachodniopomorskiego, a następnie przedstawiciele instytucji pracodawców, przedstawiciele instytucji szkoleniowych i doradczych.
Limit miejsc
Pierwszy krok do zmiany w organizacji (cz.I) 80 os.
Zespół w obliczu zmiany (cz.II) 80 os.
Ugruntowanie zmiany (cz.III) 80 os.
UWAGA! Biorąc pod uwagę fakt zamykania się 3 konferencji w merytoryczną całość (koncepcję wprowadzania zmian do organizacji J.P.Kottera), istnieje zarówno możliwość udziału we wszystkich konferencjach (cz. I, cz. II i cz.III), jak i w jednej lub dwóch wybranych indywidualnie przez Państwa.
Termin konferencji
Pierwszy krok do zmiany w organizacji (cz.I) 10 stycznia 2013 godz. 11.00 - 16.00 (konferencja zrealizowana)
Zespół w obliczu zmiany (cz.II) 31 stycznia 2013 godz. 11.00 - 16.00 (konferencja zrealizowana)
Ugruntowanie zmiany (cz.III) 21 lutego 2013 godz. 11.00 - 16.00 (konferencja zrealizowana)
Miejsce realizacji konferencji Multikino Szczecin, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, Al. Wyzwolenia 18-20, 70-554 Szczecin
Koszt udziału w konferencji udział bezpłatny
Pomoc publiczna udział w konferencjach nie jest objęty regułami pomocy publicznej
Formularz zgłoszeniowy Przejdź do formularza
Harmonogram konferencji
Materiały konferencyjne

Projekt "Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Projekt i wykonanie: Virtual People