Nasz Cel

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości u min. 250 pracowników i przedstawicieli kadr zarządzających firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z woj. zachodniopomorskiego w zakresie konieczności stosowania szkoleń i doradztwa w sytuacji zmian w organizacji poprzez przeprowadzenie badań dotyczących ich potrzeb oraz organizację 6 konferencji i wydanie publikacji w okresie realizacji projektu (01.03.2012-30.04.2013)

Projekt "Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Dla Kogo?

Projekt skierowany jest głównie do pracowników i przedstawicieli firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z woj. zachodniopomorskiego, a także przedstawicieli instytucji pracodawców oraz przedstawicieli instytucji szkoleniowych i doradczych.

Działania realizowane w ramach projektu

  • Przygotowanie i przeprowadzenie badań wśród pracowników i przedstawicieli kadr zarządzających modernizowanych firm (dot. sytuacji modernizujących się przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego, poziom świadomości ich pracowników co do konieczności stosowania szkoleń i doradztwa w okresie zmian w przedsiębiorstwie) oraz opracowanie raportu z badań
  • Promocja, organizacja i realizacja 3 Konferencji w Szczecinie i 3 Konferencji w Koszalinie
  • Przygotowanie publikacji

Projekt "Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Projekt i wykonanie: Virtual People