Co nowego?

14.03

« powrót do aktualności

Azymut na sukces...

Pamiętam dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że nasz projekt „Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian” otrzymał zielone światło dla jego realizacji. Siedzieliśmy wówczas w moim pokoju i planowaliśmy kolejne działania, kiedy otrzymałem pierwszego maila z gratulacjami. W pierwszym momencie byliśmy zdezorientowani, sprawdzamy listę projektów dofinansowanych i... jest! Wybuch radości, krzyków, tańców rytualnych i uścisków. Kolejne wyzwanie, kolejny krok do przodu. I jeszcze temat ZMIANY, tak nam bliski... Będąc na rynku od czternastu lat, doświadczamy jej zarówno w obszarze naszej organizacji jak i towarzysząc innym firmom w trakcie realizacji projektów szkoleniowo-doradczych. Wiemy, jak organizacje funkcjonują w jej trakcie, jakie momenty impasu przeżywają i co sprawia, że w niektórych sytuacjach osiągają cel, w niektórych zaś nie. Zatem, temat wartości doradztwa i szkoleń w czasie zmian jest naszą codziennością i specjalnością, którą w sposób naturalny chcieliśmy się podzielić.

Projekt rozpoczął się 1 marca 2012 r. Jego głównym celem było zaprezentowanie przedsiębiorcom i pracownikom naszego regionu, jak istotnym narzędziem w okresie wprowadzania zmian jest doradztwo i szkolenia. Powszechnie sądzi się, że szkolenia są sposobem na motywowanie i nagradzanie pracowników lub uzupełnianie ich wiedzy. Prowadzone od lat badania i obserwacje jednoznacznie potwierdzają, że są to wysoce skuteczne narzędzia wspierające firmy przechodzące procesy zmian, modernizacji i adaptacji. Projekt zakładał realizację konferencji w Koszalinie (wrzesień – listopad 2012) i w Szczecinie (styczeń  – luty 2013). Każda z nich oparta była na koncepcji wprowadzania zmian do organizacji autorstwa J.P. Kottera, której jesteśmy propagatorami.

Kiedy wspominam ostatni okres, pojawia się we mnie wiele refleksji układających się w formę nachodzących na siebie orbit.

Pierwsza orbita, to zespół pracujący przy wszystkich spotkaniach konferencyjnych. Bez Agnieszki Ekman-Mazurek, Pawła Roszkowskiego, Asi Filipczak, Asi Kołtoniak, Ani Ciesielskiej, Zbyszka Safaryna tego projektu by nie było. Piszę o tym z pełną odpowiedzialnością i przekonaniem. Dzień po dniu przekonywałem się, jak dobrze funkcjonujący zespół może osiągnąć sukces dzięki otwartej komunikacji, jasno postawionym celom i konsekwentnej ich realizacji. Wszystkie te osoby dojrzewały wraz z projektem, osiągając stan synergii. Obecnie to zespół specjalistów, którzy śmiało poradzą sobie z każdym nowym zadaniem.

WAŻNE: Bez znakomitego zespołu, który łączy wspólny cel i wartości, osiągnięcie sukcesu jest niezwykle trudne.

Druga orbita należy do Uczestników, a więc wszystkich tych, dla których projekt ten przygotowaliśmy i dzięki którym mogliśmy poczuć sens naszych działań i starań. Kiedy po raz pierwszy stanęliśmy przed niemal setką osób, pomyślałem, że doświadczam efektu tego w co przez tak wiele lat inwestowaliśmy naszą energię: jakość, uczciwość, komunikatywność, przyjazność... Przez 6 kolejnych spotkań, na naszych Konferencjach pojawiło się ponad 480 osób. To było niezwykle wymagające zadanie. Setki zaproszeń, telefonów, reklam, potwierdzeń, nieustanne zachęcanie z naszej strony do wyjścia poza strefę komfortu polegającą na siedzeniu w pracy i przekonywaniu się, że intensywnie pracujemy i że udanie się na konferencję sprawi, że właśnie dzisiaj „nie odbiorę jakiegoś ważnego telefonu, albo, że stertę papierów nie zdążę przełożyć na inne miejsce”. Nasze konferencje były przestrzenią, dla wszystkich, którzy przynależą do Społeczności Ludzi Kreatywnych. Pojawiając się na naszych spotkaniach już samą swoją obecnością dawali wyraz swojej proaktywności i zaangażowania. Zabierając głos w dyskusji, pracując nad studium przypadku potwierdzali swoje podejście do życia, do innych ludzi. Bycie z nami, wzmacniało wiarę w to, że można zmieniać rzeczywistość w Szczecinie, Koszalinie, w Zachodniopomorskiem. Każda osoba, która wiedząc o konferencjach nie skorzystała z możliwości udziału, odebrała sobie szansę na kolejny krok.

Wszystkim, którzy przybyli na Konferencje, pragnę podziękować z głębi. Nasze wszystkie działania, propozycje, projekty są właśnie dla Państwa.

WAŻNE: Bez społeczności, w której „bicie serca” wsłuchujesz się każdego dnia, nie ma firmy, nie ma poczucia tożsamości, satysfakcji i sensu. Nie ma projektu zakończonego sukcesem.

W programie konferencji przewidywane były wystąpienia specjalistów. To trzecia orbita systemowego widzenia naszego projektu konferencyjnego. To Oni, w Koszalinie i Szczecinie stawali przed gronem uczestników. Czy można wyobrazić sobie lepszy Dream Team? Pełen przekrój postaw, doświadczeń, podejść, refleksji, odniesień, wiedzy... Możliwość współpracy z takimi postaciami, przekonuje, że możemy współpracować z najlepszymi, a nasza Społeczność może czerpać od wyjątkowych osób. Ryszard Siwiec, Anna Kornacka, Łukasz Kowalik, Berenika Gocłowska, Aleksandra Jędrzejewska, Agnieszka Gajewska, Anna Grygorcewicz, Maciej Zombirt, Adam Bortnik, Karolina Hajdukiewicz, Maciej Borowy. Panie i Panowie za wasz wkład dziękuję, staliście się osobami legitymującymi nasz profesjonalizm i markę.

WAŻNE: Każdy projekt wspierany przez grupę ekspercką wykracza ponad przeciętność i staje się PROJEKTEM.

Czwartą orbitą, która pozwoliła na osiągnięcie sukcesu w projekcie „Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian” jest rzesza współpracowników satelitarnych. Szanowni Państwo, nie wiem czy wiecie, jak ogromny wpływ mieliście na efekt końcowy naszych działań. Możliwość współpracy z pasjonatami i jednocześnie absolutnymi profesjonalistami, bezcenne. Szczególnie pragnę podziękować Jerzemu Bielcowi za redakcję raportu z badań wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców oraz opracowanie danych, Michałowi Kłosowi za skład i grafikę raportu i publikacji, Ewelinie Kolanowskiej za korektę raportu, Arkadiuszowi Poradzie za druk raportu i publikacji, Romanowi Rogozińskiemu za współpracę przy promocji projektu, Bartoszowi Szostakowi oraz Monice Romanowicz za gościnę i perfekcyjną obsługę techniczną sal konferencyjnych oraz Karolinie Zasadzie oraz Przemysławowi Wnękowi i Maciejowi Sosnowskiemu za koncertowy catering. Ten projekt nie zaistniałby w takim wymiarze bez Was, wielkie brawa!

WAŻNE: Zawsze należy współpracować i otaczać się osobami przyjaznymi i profesjonalnymi, którzy pracując w innych organizacjach potrafią nawiązać relacje i realizować wspólne projekty w oparciu o postawę „win - win”, wspierając działania firmy.

Na koniec, kiedy stajemy na środku pustej sali, kiedy już gwar i ekscytacja kolejnego spotkania mija, wypełnia nas poczucie dobrze spełnionego obowiązku, dobrze zrealizowanej pracy, ale i rodzaj smutku, że to już finisz, że czas zawiesić wywieszkę z napisem „The End”... Pojawia się jednak wówczas naturalna radość, że dzięki tak niesamowitemu doświadczeniu, tylu fantastycznym nowo poznanym ludziom, będziemy mogli spotkać się już niedługo na kolejnym z naszych projektów, do których właśnie się razem przygotowujemy.

Serdecznie się Państwu kłaniamy.

Hubert Teichert wraz z Zespołem

Projekt "Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Projekt i wykonanie: Virtual People